Get Adobe Flash player

PÓROBETON Ostrava a.s.

Porobeton Ostrava jest tradycyjnym producentem materiału budowlanego – betonu komórkowego. Zakład w Ostrawie rozpoczął produkcję już w październiku 1964 roku. W 1992 roku doszło do przekształcenia zakładu a w roku 2006 zmodernizowano linię produkcyjną, w celu osiągniecia wysokiej jakości pustaków i bloczków z betonu komórkowego.

Dostawców surowców wybieramy z wielką starannością, aby cały proces produkcji odpowiadał wysokim wymaganiom wobec produktu końcowego.

Obecnie dostarczamy naszym odbiorcom produkty wysokiej jakości na powłoki na budowę. Wszystkie produkty poddawane są rygorystycznym testom, potwierdzającym brak szkodliwości dla zdrowia oraz testom jakości. Oczywistością są również atesty instytutów badawczych. Produkcja jest przyjazna dla środowiska.

 

Od czerwca 2012 roku doszło do zmiany w strukturze własnościowej, kiedy GASCONTROL s.r.o., lider finansowo mocnej i stabilnej grupy przedsiębiorstw powiązanych, stał się jedynym właścicielem spółki.

W zakresie przyszłego rozwoju spółki fakt ten ma znaczący wpływ przede wszystkim na zakres dalszego technicznego i technologicznego postępu w zakresie efektywności i dalszej modernizacji całego procesu produkcji, również w zakresie zarządzania spółki i zapewnienia usług odbiorcom.

Grupa przedsiębiorstw firm GASCONTROL zorientowana jest w swojej działalności przede wszystkim na poszerzenie ofertowanego asortymentu produktów i obsługi klienta, wzrostu wiarygodności i pozycji na rynku, wydajności pracy i konkurencyjności, zdolności produkcyjnej, innowacji produktów i większe wykorzystanie potencjału technicznego, jak również poprawę marketingu i siły kapitałowej.

Głównym celem spółki POROBETON Ostrava a.s. jest osiągniecie równowagi pomiędzy zadowoleniem klienta, przede wszystkim w zakresie terminowości, jakości, kompleksowości i gwarancji, zadowoleniem pracodawcy, w celu osiągniecia zysku jak i zadowoleniem pracownika, dla którego stworzymy dobre warunki pracy, środowisko i ocenę.

Člen skupiny GC GROUP

Logo_G

 

cr pl

Odbiorca - klient